MATEMATYKA - ALGEBRA
Funkcje cyklometryczneFUNKCJE CYKLOMETRYCZNE (KOŁOWE)

Jeżeli y ∈ < - Π/2; Π/2> i x ∈ < -1; 1 > to y = arcsinx x = siny
Jeżeli y ∈ < 0; Π > i x ∈ < -1; 1 > to y = arccosx x = cosy
Jeżeli y ∈ ( - Π/2; Π/2) i x ∈ R to y = arctgx x = tgy
Jeżeli y ∈ ( 0; Π ) i x ∈ R to y = arcctgx x = ctgy

WYKRESY FUNKCJI CYKLOMETRYCZNYCH

ZWIĄZKI MIĘDZY FUNKCJAMI CYKLOMETRYCZNYMI

dla x ∈ < - 1; 1 >

dla x ∈ < - 1; 1 >

dla x ∈ R

dla x,y ∈ R ∧ xy ≠ 0 ∧ xy < 1

dla x ∈ < 0; 1 >

dla x ≠ 0

dla x ∈ < 0; 1 >