MATEMATYKA - ALGEBRA
Liczby


LICZBY

Ludofina Π Π ∈ IW Stała matematyczna, określona jako stosunek długości okręgu do długości jego średnicy: Π = 3,141592653 ...
Złota √5 - 1
2
∈ IW +
Liczba Nepera "e" e ∈ IW Stała matematyczna, która jest granicą ciągu liczbowego.
e = 2,71828182818...
Przeciwne: "a" i "-a" a ∈ R a + (-a) = 0
Odwrotne:
a i 1/a
a ∈ R \ {0} a * 1/a = 0
Dodatnie a ∈ R+ a > 0
Nieujemne a ∈ R+ ∪ {0} a ≥ 0
Ujemne a ∈ R- a < 0
Niedodatnie a ∈ R- ∪ {0} a ≤ 0
Pierwsze a ∈ N \ {0,1} Jedynimi dzielnikami liczby "a" są:
1 oraz "a"
Złożone a ∈ N \ {0,1} Pozostałe liczby naturalne, które nie są liczbami pierwszymi
Parzyste a ∈ C Liczby całkowite, które są podzielne przez "2"
Nieparzyste a ∈ C Liczby całkowite, które nie są podzielne przez "2"
Względnie pierwsze:
a i b
a,b ∈ C Dwie liczby całkowite, których największym wspólnym dzielnikiem jest liczna "1"
Doskonałe a ∈ N Liczby naturalne, które równe są sumie wszystkich swoich dzielników naturalnych mniejszych od "a"
Bliźniacze:
a i b
a,b ∈ N \ {0,1} Dwie liczby naturalne, które są liczbami pierwszymi różniącymi się o 2


POTĘGA LICZBY 10

100 1 jeden
101 10 dziesięć
102 100 sto
103 1000 tysiąc
109 1000000000 miliard
1012 1000000000000 bilion
1015 10005 biliard
1018 10000003 trylion
1021 100000003 tryliard
1024 10000004 kwadrylion
1030 10000005 kwintylion


ZWIĄZKI MIĘDZY LICZBAMISTAŁE MATEMATYCZNE

√2 = 1,41421 ...
√3 = 1,73205 ...
√5 = 2,23607 ...
180/Π = 57,29577951 ...