MATEMATYKA - ALGEBRA
Przekształcenie wykresu funkcji y = f(x)
Nazwa i opis przekształcenie Wzór funkcji po przekształceniu Obraz graficzny
Translacja o wektor
u
= [a, 0]
y = f(x - a)
Translacja o wektor
u
= [0, b]
y = f(x) + b
Translacja o wektor
u
= [a, b]
y = f(x - a) + b
Symetria osiowa względem 0X y = - f(x)
Symetria osiowa względem 0Y y = f( - x)
Symetria środkowa y = - f( - x)
y = |f(x)|
y = f(|x|)
Powinowactwo prostokątne o osi 0X y = a ∙ f(x)
Powinowactwo prostokątne o osi 0Y y = f(ax)